Dorobek naukowy

dr n.med. Agnieszka Surowiecka

Wystąpienia zjazdowe

 • Spersonalizowana terapia komórkowa Arthrex, XXII ICAAM, Warszawa, 26-29.09.2019
 • IMPACT OF VENOUS ANASTOMOSES ON PVGT AND PANCREAS TRANSPLANTATION OUTCOMES, . Surowiecka, K.Baumgart-Gryn,  M.Matejak- Górska, M.Durlik, ESOT 15-18.09.2019
 • Role of Magnetic Resonance DTI in pancreas graft evaluation, A. Surowiecka, K.Sklinda, M.Matejak- Górska, M.Frączek, J.Walecki, M.Durlik, 17th IPITA, Lyon 2-5.07.2019
 • Population aging impact on pancreas transplantation, A. Surowiecka, M.Matejak- Górska, M.Durlik, 17th IPITA, Lyon 2-5.07.2019
 •  
 • Impact of venous anastomoses on PVGT and pancreas transplantation outcomes, A. Surowiecka, K.Baumgart-Gryn,  M.Matejak- Górska, M.Durlik, 17th IPITA, Lyon 2-5.07.2019
 • Possibilities of interventional radiology in pancreas transplantation complications, A. Surowiecka, K.Sklinda, M.Matejak- Górska, M.Frączek, J.Walecki, M.Durlik, 17th IPITA, Lyon 2-5.07.2019
 • Role of magnetic resonance DTI in PDAC evaluation (A-517) „Oral presentation„. A. Surowiecka, K.Sklinda, M.Frączek, J.Walecki, M.Durlik, 19th European Pancreatic Club, Bergen 26-29.06.2019
 • The correlation of regulatory miRNAs with cytokine serum levels and cytokine genes’ polymorphisms; A. Surowiecka-Pastewka, E. Zakościelna, M. Zagozda, , M. Durlikl ECCO Kopenhaga 6-9.03.2019
 • Interventional radiology in vascular complications after simultaneous pancreas and kidney transplantation- a series of casesAgnieszka Surowiecka-Pastewka M.D., Ph.D. .1,3
 • Marta Matejak- Górska M.D.1; Michał Frączek, M.D.2,4, Katarzyna Sklinda, M.D., Ph.D.2,4, Jerzy Walecki, M.D. Professor 2,4,5 ; Marek Durlik, M.D. Professor1,3 EPITA 2019, Innsbruck 27-29.01.2019
 • Ultrasound and computed tomography markers ofpancreas graft malfunction, rejection and failure; M. Frączek, A. Surowiecka-Pastewka, K. Sklinda, M. Matejak-Górska, M.Durlik, J. Walecki, European Congress of Radiology, Wiedeń, Marzec 2018
 •  
 • Nieswoiste zapalenia jelit jako problem wielodyscyplinarny; Agnieszka Surowiecka- Pastewka, Marek Durlik; VI Sympozjum ”Postępy w chirurgii Kolorektalnej” Serock 16-18.03.2017
 • DIALIZA OTRZEWNOWA A SPK- OPIS PRZYPADKÓW; Agnieszka Surowiecka- Pastewka; Nowoczesne Metody Leczenia Cukrzycy; Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 25.05.2017
 • ZASADY POSTĘPOWANIA CHIRURGICZNEGO W RANACH MIESZANYCH I MIKSTACH CZASU WOJNY; Agnieszka Surowiecka- Pastewka; TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, centrów urazowych i pola walki 01.06.2017 – 03.06.2017
 • Leczenie biologiczne w aspekcie chirurgii nieswoistych chorób zapalnych jelit; Durlik M., Surowiecka- Pastewka A; 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 27-30.09.2017
 • Postępy w chirurgicznym leczeniu raka trzustki; Durlik M., Surowiecka- Pastewka A; 150-lecie Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, 19-21.10.2017
 • Eksperymentalna ocena skuteczności wczesnej dekontaminacji wybranego bojowego środka parzącego.; Wojciech Witkowski, Agnieszka Surowiecka- Pastewka, Magdalena Biesaga, Tomasz Gierczak, Bartłomiej Witkowski, Marek Kawecki, Marzena Stępniak, 18 Sympozjum Leczenia Oparzeń, 2-4.06.2016 Poznań
 • „Skale oceny oparzeń wynikłych z działań bojowych oraz leczenie na etapie przedszpitalnym”; Agnieszka Surowiecka- Pastewka; Konferencja TACMED-WIM 9-10 września 2016
 • Przypadek kliniczny, Zakopiańskie Dni Jelitowe, sesja Raising Stars of IBD, 3-5 Listopada 2016
 • Leczenie operacyjne w nieswoistych chorobach jelit: który
 • chory, kiedy, jak i co potem? Spojrzenie chirurga; Durlik M., Surowiecka- Pastewka A; VI Kongres
 • Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii , Poznań 23 września 2016
 • Wczesna i późna ostra niewydolność nerek w przebiegu ciężkich oparzeń; W. Klimm, Surowiecka- Pastewka A., Kawecki M., Szamotulska K., Witkowski W., Niemczyk S. XXII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 18-20.06.2015 Kołobrzeg
 • Możliwości czasowego opatrywania rany oparzeniowej po oczyszczeniu chirurgicznym; W. Witkowski, A. Surowiecka- Pastewka, M. Stępniak, A. Bielarska, B. Zoń, W. Jasek; Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 10-13.06.2015
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna a interwencja chirurgiczna; Durlik M., Surowiecka- Pastewka A.; 67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 9-12 września 2015
 •  
 • Leczenie operacyjne choroby Leśniowskiego-Crohna – co nowego w metodach laparoskopowych; Durlik M., Surowiecka- Pastewka A., Zakopiańskie Dnie Jelitowe, Zakopane 2-3.10.2015
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna a interwencja chirurgiczna; Durlik M., Surowiecka- Pastewka A.; 67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 9-12 września 2015
 • Niewydolność nerek w grupie ciężko oparzonych; W. Witkowski, A. Surowiecka- Pastewka, M. Kawecki, W. Klimm, K. Szamotulska, S. Niemczyk; Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 10-13.06.2015
 • Badania eksperymentalne skuteczności opatrunków pierwszej pomocy w oparzeniach fosforem białym; W.Witkowski, M. Biesaga, T. Gierczak, W. Jasek, B. Zoń, A. Bielarska, A. Surowiecka; Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2013; 1(2) str 61-61; XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń „Oparzenia- Polska- Białoruś- Rosja- Ukraina” 21-23 listopada 2013 w Zakopanem             
 • Wykład na posiedzeniu towarzystwa naukowego Wojskowego Instytutu Medycznego
 • Badania eksperymentalne skuteczności opatrunków pierwszej pomocy w oparzeniach fosforem białym; B. Zoń, A. Surowiecka; Posiedzenie naukowe ośrodka klinicznego intensywnej terapii i opieki specjalnej,         

Plakaty + Streszczenie

 • Leczenie nerkozastępcze jako element kompleksowej terapii oparzeń wielomiejscowych w materiale WIM; W. Klimm, J. Smoszna, A. Surowiecka, W. Witkowski, S. Niemczyk; Wyróżnienie- Damage Control Surgery, Ossa 21-22 listopada 2014 roku
 • Analiza czynników wpływających na przeżycie ciężko oparzonych; Surowiecka-Pastewka A., Witkowski W., Kawecki M.; XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot 15-17.10.2015
 • Badanie doświadczalne skuteczności działania dostępnych środków dekontaminujących w oparzeniach chemicznych środkami parzącymi na syntetycznym związku; Witkowski W., Surowiecka-Pastewka A., Biesaga M., Gierczak T.. XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot 15-17.10.2015
 • AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY, KIDNEY WEEK 2015, SAN DIEGO CA, THE UNITED STATES; NOVEMBER 3rd – 8th, 2015; EARLY AND LATE ACUTE KIDNEY INJURY IN SEVERELY BURNED PATIENTS, S. Niemczyk, W. Witkowski, W. Klimm, A.Surowiecka- Pastewka, M. Kawecki, K. Szamotulska
 • Wyniki badania klinicznego dotyczące wyrobu medycznego wprowadzonego do obrotu (PMCF) „TROMBOGUARD” Opatrunek hemostatyczny do udzielania pierwszej pomocy.; Witkowski W., Surowiecka-Pastewka A., Sujka W., Matras-Michalska J., Bielarska A., Stępniak M.
  XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot 15-17.10.2015
 • Analiza czynników wpływajacych na przeżycie ciężko oparzonych; Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Wojciech Witkowski, Marek Kawecki; XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i, Sopot 15-17.10.2015
 • Badanie doświadczalne skuteczności działania dostępnych środków dekontaminujących wchemicznych środkami parzącymi na syntetycznym związku.; Witkowski W., Surowiecka-Pastewka A., Biesaga M., Gierczak T.; XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Sopot 15-17.10.2015
 • Wczesna i późna ostra niewydolność nerek w przebiegu ciężkich oparzeń; W. Klimm, Surowiecka- Pastewka A., Kawecki M., Szamotulska K., Witkowski W., Niemczyk S. XXII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 18-20.06.2015 Kołobrzeg
 • Niewydolność nerek w grupie ciężko oparzonych; W. Witkowski, A. Surowiecka- Pastewka, M. Kawecki, W. Klimm, K. Szamotulska, S. Niemczyk; Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 10-13.06.2015
 • Możliwości czasowego opatrywania rany oparzeniowej po oczyszczeniu chirurgicznym; W. Witkowski, A. Surowiecka- Pastewka, M. Stępniak, A. Bielarska, B. Zoń, W. Jasek; Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, Dźwirzyno, 10-13.06.2015
 • Vascular complications in pancreatitis, A. Surowiecka-Pastewka, M. Durlik; EPC, Liverpool 6-9 lipca 2016
 • NEAR 200 PANCREAS TRANSPLANTATION-  AN EXPERIENCE OF ONE CENTER, THE HISTORY OF TECHNICAL DEVELOPMENT; M. Durlik, A. Surowiecka- Pastewka, M. Matejak- Górska, D.Zielińska, K. Baumgart- Gryn, M. Derejska, T. Chełchowski, I. Ziobrowski, M. Durlik, A. Popow; ESOT 2017 Barcelona
 • 6 RENAL ARTERIES AND 2 RENAL VEINS IN A SIMULTANEOUS PANCREAS- KIDNEY TRANSPLANTATION – A CASE REPORT; M.Matejak- Górska, A. Surowiecka- Pastewka, M. Durlik, ESOT 2017 Barcelona
 • KIDNEY RETRANSPLANTATION IN A PATIENT AFTER SIMULTANEOUS PANCREAS- KIDNEY TRANSPLANTATION-  A CASE REPORT; A. Surowiecka- Pastewka, M. Matejak- Górska, M. Durlik, ESOT 2017 Barcelona
 • Wpływ anomalii moczowodów na wyniki przeszczepienia nerki; M. Matejak- Górska, A.Surowiecka- Pastewka, M. Durlik, XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 12-14.10.2017
 • Anomalie unaczynienia nerki podczas jednoczasowego przeszczepu trzustki z nerką- opis przypadku; A.Surowiecka- Pastewka, M. Matejak- Górska, M. Durlik, XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 12-14.10.2017
 • Retransplantacja nerki u pacjentki po jednoczasowym przeszczepie trzustki z nerką- opis przypadku ; M. Matejak- Górska, A. Surowiecka- Pastewka, M. Durlik, XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. 12-14.10.2017
 • Analiza wczesnych czynników ryzyka zgonu oparzonych; A. Surowiecka- Pastewka, W. Witkowski, M.Kawecki; 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 27-30.09.2017
 • Rekonstrukcje naczyniowe podczas resekcji w granicznych guzach trzustki- doświadczenia ośrodka; A. Surowiecka- Pastewka, M.Derejska,  M.Durlik; 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 27-30.09.2017
 • Ciężkie ropne zapalenie małżowiny usznej po operacji plastyki uszu odstających u pacjentki w pierwszym trymestrze ciąży – studium rzadkiego powikłania. W. Witkowski, A.Surowiecka- Pastewka; XVI Zjazd PTChPRiE, 16-18.11.2017
 • Analiza wczesnych czynników ryzyka zgonu oparzonych; A. Surowiecka-Pastewka, W. Witkowski, M.Kawecki; XVI Zjazd PTChPRiE, 16-18.11.2017
 • Delayed graft function- a challenge for clinicians; M. Matejak-Górska, A. Surowiecka-Pastewka ,M.Frączek, Marek Durlik; 8th EPITA Symposium, Innsbruck 21-23 2018
 • Developing experience in pancreas retransplantation; M. Matejak-Górska, A. Surowiecka-Pastewka ,M.Frączek, Marek Durlik; 8th EPITA Symposium, Innsbruck 21-23 2018
 • Immediate intravascular iliac artery stenting in a pancreas retransplantated patient- a case report; A. Surowiecka-Pastewka ,M.Frączek, M. Matejak-Górska, Marek Durlik; 8th EPITA Symposium, Innsbruck 21-23 2018
 • Pancreas graftectomy predicting markers; A. Surowiecka-Pastewka ,M.Frączek, M. Matejak-Górska, Marek Durlik; 8th EPITA Symposium, Innsbruck 21-23 2018
 • Surgical options for chronic pancreatitis- resections or pancreatic tissue sparing procedures?; A. Surowiecka- Pastewka, M. Hampel, M. Matejak- Górska, M. Durlik, M. Derejska, I. Ziobrowski, T. Chełchowski.; European Pancreatic Club, Berlin 2018 w dniach 13-16 czerwca 2018
 • Outcomes of surgical treatment in chronic pancreatitis– 13 years of experience of the high volume center; M. Hampel, A. Surowiecka-Pastewka, M. Matejak- Górska, M. Durlik; European Pancreatic Club, Berlin 2018 w dniach 13-16 czerwca 2018
 • Pancreas resection with vein reconstruction in pancreatic cancer. M.Durlik, G.Witkowski. A.Maliszewska, A.Surowiecka-Pastewka, I.Ziobrowski, M.Derejska, M.Matejak-Górska, T.Chełchowski; European Pancreatic Club, Berlin 2018 w dniach 13-16 czerwca 2018
 • Pancreas resection with vein recontruction – PTFE versus autografts. M.Durlik, G.Witkowski. A.Maliszewska, A.Surowiecka-Pastewka, I.Ziobrowski, M.Derejska, M.Matejak-Górska, T.Chełchowski; European Pancreatic Club, Berlin 2018 w dniach 13-16 czerwca 2018
 • Impact of Peritoneal Dialysis on SPK Results; A. Surowiecka-Pastewka, M. Matejak- Górska, M.Durlik; 27th International Congress of the Transplantation Society, Madryt 30.06-6.07.2018
 • Pancreas Graftectomy Predicting Markers; A. Surowiecka-Pastewka, M. Frączek, M. Matejak- Górska, M. Durlik. 27th International Congress of the Transplantation Society, Madryt 30.06-6.07.2018
 • Role of intravascular interventions in simultaneous pancreas and kidney transplantation- almost 15 years of experience; M. Matejak- Górska, A. Surowiecka-Pastewka, M.Frączek, M.Durlik, 27th International Congress of the Transplantation Society, Madryt 30.06-6.07.2018
 • Delayed Pancreas Graft Function –A Challenge for Clinicians; M. Matejak- Górska, A. Surowiecka-Pastewka, M.Durlik; 27th International Congress of the Transplantation Society, Madryt 30.06-6.07.2018
 • Polymorphisms of the cytokine genes TGFB1 and TNFA in Polish population with inflammatory bowel disease. E. Zakościelna, M. Zagozda, A. Surowiecka-Pastewka, M. Durlik;European Congres of Immunology, Amsterdam 2-5 września 2018
 • Micro-RNAs as a regulator of development and progression in inflammatory bowel diseases among the Polish population. A. Surowiecka-Pastewka, E. Zakościelna, M. Zagozda, , M. Durlik;European Congres of Immunology, Amsterdam 2-5 września 2018
 • Impact of the type of dialysis on simultaneous pancreas and kidney transplantation results, Agnieszka Surowiecka-Pastewka, Marta Matejak- Górska, Michał Frączek, Marek Durlik, EPITA 2019, Innsbruck 27-29.01.2019
 • Magnetic resonance imaging of mesentery in the assessment of Crohn’s disease activity; M. Frączek, A. Surowiecka-Pastewka, K. Sklinda, J. Walecki; ERC Vienna, 27.02-3.03.2019
 • Role of magnetic resonance in imaging of mesentery in Crohn’s disease; A. Surowiecka-Pastewka ,M.Frączek, M. Matejak-Górska, Jerzy Walecki, Marek Durlik; ECOO 6-9.03.2019
 • Significance of intraoperative frozen section for surgical margins in pancreatic cancer(A-516), 19th European Pancreatic Club, Bergen 26-29.06.2019

 • POSSIBILITIES OF INTERVENTIONAL RADIOLOGY IN PANCREAS TRANSPLANTATION COMPLICATIONS, ESOT 15-18.09.2019

 • ROLE OF MAGNETIC RESONANCE DTI IN PANCREAS GRAFT  EVALUATION, ESOT 15-18.09.2019

 • POPULATION AGING IMPACT ON PANCREAS TRANSPLANTATION , ESOT 15-18.09.2019

Artykuły

 • Temporary coverage of debrided burn wounds with special, ionic silver incorporated MBBD (Multipurpose Battlefield Burn Dressing) W. Witkowski, A. Surowiecka-Pastewka, A.Bielarska, B.Zoń, W. Jasek, M. Stępniak, A.Górecka, J.Kowalska, A.Dobrzeniecki; Lek Woj., 2015 T 93, nr 1, str 33-43
 • Metody i zasady pomocy medycznej w oparzeniach bojowymi środkami chemicznymi, W.Witkowski, A. Surowiecka-Pastewka; Lek Woj., 2015 T 93, nr 1, str 93-99
 • Leczenie nerko zastępcze jako element kompleksowej terapii rozległych oparzeń w materiale WIM. Klimm W., Smoszna J., Surowiecka- Pastewka A., Witkowski W., Niemczyk S. (2015). Lek. Woj. T.93 nr 2, s. 154-160
 • Ocena wartości wybranych wczesnych objawów zaburzeń ogólnoustrojowych w prognozowaniu przeżycia oparzonych; A. Surowiecka Pastewka, M. Kawecki, W. Witkowski; Lek. Wojsk., 2015; 93 (3):236-243
 • Leczenie nerko zastępcze jako element kompleksowej terapii rozległych oparzeń w materiale WIM, Klimm W., Smoszna J., Surowiecka- Pastewka A., Witkowski W., Niemczyk S. (2015).. Lek. Woj. T.93 nr 2, s. 154-160
 • Rat Model of Parkes Weber Syndrome; Bojakowski K, Janusz G, Grabowska I, Zegrocka-Stendel O, Surowiecka-Pastewka A, Kowalewska M, et al. (2015). PLoS ONE 10(7): e0133752. doi:10.1371/journal.pone.013375
 • Experimental comparison of efficiency of first aid dressings In burning white phosphorus on Bacon model Witkowski W., Surowiecka- Pastewka A., Biesaga M., Gierczak T. (2015). Med. Sci. Monit. Vol 21, s 2361-2366; cytowanie 1
 • Early and late acute kidney injury in severely burned patients. Wojciech Witkowski PhD.*, Marek Kawecki PhD, Agnieszka Surowiecka-Pastewka MD.*, Wojciech Klimm MD, Katarzyna Szamotulska PhD. MSc, MA, Stanisław Niemczyk PhD, Med Sci Monit 2016; 22:3755-3763, cytowanie 4
 • Ocena kliniczna PMCF skuteczności, bezpieczeństwa stosowania oraz uwalniania jonów srebra z opatrunku hemostatycznego do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych TROMBOGUARD; Witkowski W., Surowiecka- Pastewka A., Sujka W., Matrsa- Michalska J., Bielarska A., Stępniak M. ; Lekarz wojskowy 93(4):301
 • Ulcerative colitis and cancer; A.Surowiecka-Pastewka, M. Durlik; Medical Problems vol 52, Nr1-2
 • A NEW FIELD TRIAGE METHOD FOR BURN DISASTERS-FTB (FAST TRIAGE IN BURNS) [ORIGINAL ARTICLE; A.Surowiecka-Pastewka, W. Witkowski, M.Kawecki; Mil. Med. Sci. Lett. (Voj. Zdrav. Listy) 2017, vol. 86, p. 1-6, On-line first ISSN 0372-7025
 • The history of prognostic scales in burns; A. Surowiecka- Pastewka, W. Witkowski,M. Kawecki; JSM Burns and Trauma Volume 2, Issue 1
 • A new triage method for burn disasters- FTB (Fast Triage in Burns). A. Surowiecka- Pastewka, W. Witkowski,M. Kawecki; Med Sci Monit. 2018; 24: 1894–1901.
 • Duplicated ureters in transplantation – a single-center retrospective study; A. Surowiecka- Pastewka, M. Matejak- Górska, M.Frączek, M. Durlik; Transplantation Proceedings, Volume 50, Issue 6, July–August 2018, Pages 1662-1668
 • Reconstruction of multiple renal arteries during simultaneous pancreas and kidney transplantation- a case report; A. Surowiecka- Pastewka, M. Matejak- Górska, M.Frączek, M. Durlik; Transplantation Proceedings
 • Endovascular interventions in vascular complications after simultaneous pancreas and kidney transplantations- the single- center experience; Agnieszka Surowiecka- Pastewka, M.D. Ph.D.; Marta Matejak- Górska M.D; Michał Frączek, M.D., Katarzyna Sklinda, M.D., Ph.D., Jerzy Walecki, M.D. Professor, Marek Durlik, M.D. Professor, Ann Transplant 2019; 24:199-207